Tử cung còn được gọi là dạ con giúp chị em thực hiện chức năng làm mẹ. Nếu gặp rắc rối ở cơ quan này khả năng có con sẽ rất mong manh.